E-Poročanje izvajalcev energetskih dejavnosti

PORTAL EPOS

Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in podzakonskimi akti izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci zagotavljajo podatke s področja energetike preko portala EPOS-G2.  Aplikacija omogoča poenoteno zbiranje podatkov, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja in hitre poizvedbe arhiviranih poročil. Za prijavo in poročanje podatkov je obvezna uporaba digitalnega potrdila. Vsi oddani podatki se elektronsko podpišejo.


PORTAL ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju  (Ur. l. RS, št. 52/16, 116/20) za izvajanje energetskega knjigovodstva  zavezanci (upravljavci stavb ali posameznih delov stavb javnega sektorja) preko aplikacije ENER-KNJIG izvajajo e-poročanje. Več informacij

AKTUALNA OBVESTILA ZA POROČEVALCE


© 2012 - 2024 Portal Energetika