E-Poročanje


Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in podzakonskimi akti izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci zagotavljajo podatke s področja energetike preko  portala EPOS-G2.  Aplikacija omogoča poenoteno zbiranje podatkov, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja in hitre poizvedbe arhiviranih poročil. Za prijavo in poročanje podatkov je obvezna uporaba digitalnega potrdila. Vsi oddani podatki se elektronsko podpišejo.


Skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju  (Ur. l. RS, št. 52/16) za izvajanje energetskega knjigovodstva  zavezanci (upravljavci stavb ali posameznih delov stavb javnega sektorja) preko aplikacije ENER-KNJIG izvajajo e-poročanje. Več informacij


AKTUALNO


Poročanje v letu 2019:
22.02.2019 - Aktivacija poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2018
20.02.2019 - Zaključitev poročil CUO-DSO za leto 2018 in e-poročanje v letu 2019
20.02.2019 - Zaključitev poročil SODO-k za leto 2018 in e-poročanje v letu 2019
18.02.2019 - Zaključitev podatkov PUO za leto 2018 in e-poročanje v letu 2019
29.01.2019 - Poročanje o izvajanju LEK za leto 2018

Prenova portala za e-poročanje EPOS:
20.03.2018 - Aktivacija prenovljenega poročevalskega sistema za e-poročanje EPOS-G2
03.03.2017 - Posredovanje podatkov odgovornih oseb za e-poročanje portal EPOS-G2

Arhiv obvestil za poročevalce portala EPOS