Predpisi


VELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

Ostali zakoni

Podzakonski akti


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA

Zakoni v javni obravnavi
      
Podzakonski akti v javni obravnaviPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2024


Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2024

  • Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje (Ur. l. RS, št. 32/2024)
  • Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Ur. l. RS. št. 27/2024)
  • Uredba o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 25/2024)
  • Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav (Ur. l. RS, št. 24/2024)
  • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ur. l. RS, št. 20/2024)
  • Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 15/2024)

Arhiv sprejetih pravnih aktov Energetika 2010 - 2023                                          

© 2012 - 2024 Portal Energetika