Predpisi


VELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

Ostali zakoni

Podzakonski akti

VELJAVNI PRAVNI AKTI - RUDARSTVO

Ostali zakoni

Podzakonski akti


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA

Zakoni v javni obravnavi
      
Podzakonski akti v javni obravnavi

PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVO

Zakoni v javni obravnavi
   
Podzakonski akti v javni obravnaviPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2023

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic – predlog za javno obravnavo, 13. 3. 2023;
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav – predlog za javno obravnavo, 22. 2. 2023

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2023

 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A) (Ur. l. RS, št. 15/2023)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 12/2023)
 • Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 4/2023)


Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2022:  Energetika,  Rudarstvo                                          

© 2012 - 2023 Portal Energetika