essay of music business plans outline interaction design phd thesis columbia university hana kana dissertation admission writing service solve math problems free

PredpisiVELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA


VELJAVNI PRAVNI AKTI - RUDARSTVOPREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - RUDARSTVOPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2020/2021

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom – predlog za javno obravnavo, 15. 1. 2021;
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica - predlog za javno obravnavo, 12. 1. 2021;
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu – predlog za javno obravnavo, 8. 1. 2021;
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu – predlog za javno obravnavo, 23.12. 2020.

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2021

 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/2021)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021)

LETO 2020

 • Uredba o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 197/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 191/2020)
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 182/2020)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 182/2020)
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 175/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 168/2020)
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 152/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 152/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača (Ur. l. RS, št. 124/2020)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 116/2020)
 • Uredba podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana (Ur. l. RS. št. 97/2020)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/2020)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Ur.l. RS, št. 65/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož (Ur. l. RS, št. 64/2020)
 • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020)
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Ur. l. RS, št. 31/2020)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS, št. 21/2020)
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 14/2020)
 • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 3/2020)


Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2019:  Energetika,  Rudarstvo                                          

© 2012 - 2020 Portal Energetika