Predpisi


VELJAVNI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

Ostali zakoni

Podzakonski akti


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA

Zakoni v javni obravnavi
      
Podzakonski akti v javni obravnaviPredlogi pravnih aktov - Aktualno v obravnani

LETO 2023

 • Uredba o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav – predlog za javno obravnavo, 23. 11. 2023

Nedavno sprejeti pravni akti

LETO 2023

 • Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (U. l. RS. št. 108/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 107/2023)
 • Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 107/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ur.l. RS, št. 104/2023)
 • Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št. 95/2023)
 • Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 78/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja (Ur.l. RS, št. 74/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ur. l. RS, št. 73/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 73/2023)
 • Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 69/2023)
 • Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina (Ur. l. RS, št. 69/2023)
 • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 66/2023)
 • Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 66/2023)
 • Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG) (Ur. l. RS, št. 62/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 58/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 58/2023)
 • Zakon o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) (Ur. l. RS, št. 49/2023)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) (Ur. l. RS, št. 49/2023)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 46/2023)
 • Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za energijo (Ur. l. RS, št. 46/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A) (Ur. l. RS, št. 15/2023)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 12/2023)
 • Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 4/2023)


Arhiv sprejetih pravnih aktov 2010 - 2022:  Energetika,  Rudarstvo                                          

© 2012 - 2023 Portal Energetika