Aktualno

 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije

  Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2024.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS, št. 52/2024 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - HEGE OVE 2024). Vlagatelji so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 20 milijonov evrov so na voljo za koriščenje v letih 2024, 2025 in 2026.

  več
 • Opolnoči nižje cene vseh naftnih derivatov

  Od 18. junija do vključno 1. julija 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,445 evra na liter, cena dizelskega goriva pa 1,455 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,089 evra.

  več
 • Izdana Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

  Regulacija cen naftnih derivatov podaljšana za leto dni.

  Vlada RS je na 107. redni seji izdala uredbo, ki določa mehanizem regulativnega oblikovanja cen motornega bencina NMB-95, standardnega dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja na bencinskih servisih izven avocest in hitrih cest. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in cen biogoriv. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2024.

  več
 • Nepovratna sredstva za proizvodnjo električne energije iz sončne energije in hranilnike za pravne osebe

  Prijava na poziv je mogoča od 8. 7. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

  Borzen je objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev pravnim osebam za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

  več
 • Subvencije za sofinanciranje samooskrbnih sončnih elektrarn gospodinjskih odjemalcev brez net meteringa

  Prijava na poziv je mogoča od 17. 6. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

  Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev naložbenih pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev po sistemu samooskrbe po novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Podprte so naložbe v nakup in in vgradnjo sončnih elektrarn brez in v kombinaciji z prigrajenim baterijskim hranilnikom električne energije.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v 1. trimesečju 2024

  Cena dobave zemeljskega plina je bila na segmentu gospodinjskega odjema 11% nižja kot pred letom dni, za negospodinjske porabnike pa 40% nižja.

  Objavljena je nacionalna statistika referenčnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2024. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 98 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 1%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 66 EUR/MWh, kar je 28% manj kot leto prej.

  več
 • Javni poziv za subvencioniranje nakupa električnih koles

  Prijava na poziv je mogoča od 3. 6. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

  Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih koles, ki so namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo.

  več
 • Javna obravnava novele Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

  Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 4. 7. 2024.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi 59. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu.

  več
 • Javno predstavljen dopolnjen osnutek posodobitve NEPN

  NEPN vsebuje bolj ambiciozne cilje, politike in ukrepe glede zmanjševanja emisij TGP in rabe energije do leta 2030.

  Na Fakulteti za elektrotehniko je včeraj potekala tretja javna predstavitev v okviru procesa posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, in strokovni sodelavci konzorcija NEPN so predstavili posodobljene strokovne podlage in dopolnjeni osnutek posodobitve NEPN.

  več
 • Finančne spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb

  Eko sklad v okviru večletnega projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE (C4C) nadaljuje z nepovratnimi finančnimi spodbudami za pilotne projekte celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, ki bodo sofinancirani s strani podjetij za energetske storitve ali s kreditom v breme rezervnega sklada.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2021 - 2027 namenjenih 92,7 milijinov EUR nepovratnih in 10,0 milijonov EUR povratnih sredstev. Več

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2024 Portal Energetika