Aktualno

 • Zvišanje reguliranih cen bencina in dizla

  Od 16. do vključno 29. julija 2024 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,514 evra na liter, cena dizelskega goriva pa 1,528 evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,146 evra.

  več
 • Dodatne finančne spodbudbe za nakup električnih vozil za fizične osebe

  Vlagatelji oddajo vlogo po nakupu in registraciji vozila, opravljeni po 1. 6. 2024 in pred oddajo vloge.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS, št. 57/2024 objavilo javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za nakup električnega avtomobila je mogoče pridobiti do 6500 evrov nepovratnih sredstev.

  več
 • Za energetsko obnovo stavb občanom na voljo nove subvencije

  Poziv prinaša višje višine priznanih stroškov naložbe za večino ukrepov.

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah. Na razpolago je 42 milijonov evrov nepovratnih sredstev za devet različnih ukrepov.

  več
 • Izdan Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) izdalo pravilnik, ki določa podrobnejšo vsebino in metodologijo priprave študije izvedljivosti, ki se uporablja za dokazovanje obstoja izjeme od obvezne postavitve fotonapetostne naprave.

  več
 • Zaključek posvetovanja z javnostjo glede osnutka posodobljenega NEPN in okoljskega poročila

  V času od 24. maja 2024 do 23. junija 2024 je potekalo zaključno posvetovanje z javnostjo glede osnutka posodobljenega celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in Okoljskega poročila za NEPN. Prejetih je bilo preko 400 pripomb s strani 22 pripombodajalcev.

  več
 • Javna obravnava Pravilnika o postavitvi in delovanju fotonapetostnih naprav na kmetijskih zemljiščih

  Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 1. 8. 2024.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi 3.cč člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo predlog pravilnika, ki določa podrobnejša pravila za postavitev in delovanje fotonapetostnih naprav na kmetijskih zemljiščih.

  več
 • Izdana dopolnitev Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije

  Vlada RS je na 109. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije. Dopolnitev uredbe predstavlja pomembno spodbudo pri implementaciji novih energetskih projektov.

  več
 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije

  Rok za oddajo vlog je 14. 8. 2024.

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS, št. 52/2024 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - HEGE OVE 2024). Vlagatelji so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 20 milijonov evrov so na voljo za koriščenje v letih 2024, 2025 in 2026.

  več
 • Izdana Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

  Regulacija cen naftnih derivatov podaljšana za leto dni.

  Vlada RS je na 107. redni seji izdala uredbo, ki določa mehanizem regulativnega oblikovanja cen motornega bencina NMB-95, standardnega dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja na bencinskih servisih izven avocest in hitrih cest. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in cen biogoriv. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2024.

  več
 • Nepovratna sredstva za proizvodnjo električne energije iz sončne energije in hranilnike za pravne osebe

  Prijava na poziv je mogoča od 8. 7. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

  Borzen je objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev pravnim osebam za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2021 - 2027 namenjenih 92,7 milijinov EUR nepovratnih in 10,0 milijonov EUR povratnih sredstev. Več

 

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2024 Portal Energetika