Aktualno

 • Za posodobitev NEPN bo izvedena celovita presoja vplivov izvedbe na okolje

  V postopku priprave in sprejemanja posodobitve NEPN bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javno naročilo za izbiro izvajalca priprave okoljskega poročila. Rok za predložitev ponudb je 5. januar 2023.

  več
 • Maloprodajne cene zemeljskega plina v 3. trimesečju 2022

  Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 137 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 168 %.

  Objavljena je nacionalna statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 94 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev povišala za 22 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 88 EUR/MWh, kar je 14 % več kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Vlada določila besedilo predloga Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

  Vlada RS je na 26. redni seji določila predlog zakona, v katerem so med drugim opredeljeni nujni ukrepi za zajezitev visokih stroškov energije in energentov, za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, za poenostavitev pomoči za nove investicije v obnovljive vire energije in za omejitev presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije. Cilj novih ukrepov je, da cene za končne odjemalce ohranimo na vzdržni ravni in zagotovimo predvidljivo in čim bolj stabilno okolje za delovanje gospodarstva.

  več
 • Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2022

  Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 44 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 170 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 205 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 31 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 240 EUR/MWh, kar je 21 % več kot v prejšnjem trimesečju.

  več
 • Izdana Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce

  Z ukrepi v uredbi o dinamični zamejitvi cene elektrike za večje odjemalce bodo podjetjem zagotovljene konkurenčne cene.

  Vlada RS je na včerajšnji 46. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa mehanizem oblikovanja najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije za poslovne odjemalce. Uredba se uporablja za pogodbe o dobavi električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno dne uveljavitve te uredbe do vključno 31. decembra 2022. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 147/2022.

  več
 • V devetih mesecih leta 2022 subvencioniranih 614 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

  Povprečna višina podpore je v obdobju 1-9-2022 znašala 126,4 EUR/MWh.

  Subvencionirana proizvodnja električne energije 3757 proizvodnih naprav s skupno nazivno močjo 399 MW je v devetih mesecih 2022 znašala 615,4 GWh, kar je 17 % manj kot v enakem obdobju leta 2022. Izplačano je bilo 77,7 milijonov evrov sredstev za podpore. Največja proizvodnja električne energije po treh četrtinah leta 2022 je bila iz sončnih elektrarn, katerim je bilo namenjenih tudi največ izplačil za podpore.

  več
 • Podpisana pogodba za dobavo zemeljskega plina z Alžirijo

  Podpis pogodbe med družbo Geoplin in družbo Sonatrach (Foto: STA).

  Slovenska delegacija na čelu z ministrom za infrastrukturo mag. Bojanom Kumrom in zunanjo ministrico mag. Tanjo Fajon je v Ljudski demokratični republiki Alžiriji sklenila sporazum o dobavi zemeljskega plina v Slovenijo.

  več
 • Objavljen javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije

  Skrajni rok za oddajo vloge na razpis je 16. 12. 2022 do 12. ure.

  Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in 5. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije ministrstvo, pristojno za energijo, objavlja javni razpis za izbiro izvajalca strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let.

  več
 • Po uspešno zaključenem remontu NEK ponovno v omrežju

  Foto: NEK

  Nuklearna elektrarna Krško je bila v 7. novembra 2022 zvečer ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim remontom, ki se je začel 1. oktobra 2022, je bila izvedena menjava jedrskega goriva, vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja in zaključene načrtovane tehnološke posodobitve za povečanje zmogljivosti in razpoložljivosti elektrarne.

  več

ODZIVANJE NA ENERGETSKO KRIZO

Vlada Republike Slovenije je zaradi resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vplivu na razmere v domačem okolju pripravila celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske draginje. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.  Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

Vstopna točka za pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več
NOVICE


© 2012 - 2022 Portal Energetika