Aktualno

 • Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

  Roki za oddajo vlog so 1. 4. 2021, 3. 6. 2021 in 2. 9. 2021.

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 31/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

  več
 • Izdana Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

  Vlada RS je na včerajšnji 61. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu. Uredba določa obveznost doseganja deleža OVE v prometu v letu 2021. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 31/2021.

  več
 • Cene električne energije na maloprodajnem trgu za leto 2020

  Tržna postavka cene električne energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 8 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za leto 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2020 znašala 152 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta znižala za 5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 107 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju povišala za 5 %.

  več
 • V uporabi nove energijske nalepke EU

  Od 1. marca 2021 se je v vseh trgovinah in pri spletnih trgovcih na drobno začela uporabljati popolnoma nova različica splošno priznane energijske nalepke EU. Namen nalepke je pomagati potrošnikom v EU pri zniževanju računov za energijo in zmanjšanju ogljičnega odtisa.

  več
 • Navodila za pripravo vlog za neposredno potrditev operacij energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Navodila za pripravo vlog za neposredno potrditev operacij energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi pandemije COVID-19 v sklopu pobude React-EU (OP EKP 2014 – 2020).

  več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več

ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB

V okviru energetske prenove stavb, ki bo do leta 2050 znatno znižala porabo energije in zmanjšala emisije toplogrednih plinov, je v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 - 2020 namenjenih 117,4 mio EUR nepovratnih in 25 mio EUR povratnih sredstev. VečDOGODKI

V tej kategoriji trenutno ni novic.

NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika