Aktualno


POSTAVITEV PROIZVODNIH NAPRAV NA OVE IN SPTE

MZI je v sodelovanju z MOP pripravil skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE. Več

DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB DO LETA 2050

Prenovljen strateški dokument vsebuje nadgradnjo politik in razvojnih ukrepov ter nove instrumente za financiranje ukrepov prenove stavb do leta 2050. Zainteresirana javnost lahko pripombe na dokument v času javne obravnave posreduje do 10. 9. 2020. Več

NACIONALNA STRATEGIJA ZA OPUŠČANJE RABE PREMOGA

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij pripravljamo dolgoročno »Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega razvoja«, ki vključuje časovni načrt za predčasno zapiranje Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Več

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT

Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost. Več
NOVICE


© 2012 - 2020 Portal Energetika