Javne objave

JAVNI RAZPISI IN POZIVI S PODROČJA ENERGETSKE PRENOVE STAVB
Izdajatelj Datum zaključka
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022) Ministrstvo za infrastrukturo Do porabe sredstev.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022) Ministrstvo za infrastrukturo Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana Do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2023.
Javni pozivi - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov Borzen, d.o.o. 31. 5. 2023
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 2. 4. 2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije (104SUB-SO22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavbs tremi ali več posameznimi deli (103SUB-SOG22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih (102SUB-OPN22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (100SUB-LS22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (101SUB-EVPO22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (99SUB-OB22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21) Eko sklad, j.s. Do porabe sredstev oz. objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (94SUB-PN21) Eko sklad, j.s. Po porabe sredstev in objave zaključka.
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (92FS-PO21) Eko sklad, j.s. Do porabe sredstev oz. objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (86SUB-SOCOB21) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (84SUB-EVOB20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (75SUB-EPPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (67SUB-OBPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.

Javni pozivi - kreditiranje okoljskih naložb Eko sklada

Ostalo - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic (EI-2022) Ministrstvo za infrastrukturo 16. 12. 2027

© 2012 - 2023 Portal Energetika