Javne objave

Drugi javni razpisi - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo Do porabe sredstev oz. najkasneje do 3. 2. 2022.
Javni pozivi - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Drugi javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb (2-ZERO500) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (86SUB-SOCOB21) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (85SUB-EVPO20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (84SUB-EVOB20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (71SUB-SO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (75SUB-EPPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (74SUB-OB19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (67SUB-OBPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih Natura 2000 (53SUB-EVPOL17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.

Javni pozivi - kreditiranje okoljskih naložb Eko sklada

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (66PO21) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (65OB19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (61ONS17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (60LS17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Ostalo - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic Ministrstvo za infrastrukturo 15. 12. 2022

© 2012 - 2021 Portal Energetika