Javne objave

JAVNI RAZPISI IN POZIVI S PODROČJA ENERGETSKE PRENOVE STAVB
Izdajatelj Datum zaključka
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana Do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2023.
Javni pozivi - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (100SUB-LS22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (101SUB-EVPO22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (99SUB-OB22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21) Eko sklad, j.s. Do porabe sredstev oz. objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (89SUB-sNESOB21) Eko sklad, j.s. Do porabe sredstev oz. objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (94SUB-PN21) Eko sklad, j.s. Po porabe sredstev in objave zaključka.
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (92FS-PO21) Eko sklad, j.s. Do porabe sredstev oz. objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (86SUB-SOCOB21) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (84SUB-EVOB20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (75SUB-EPPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (67SUB-OBPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih Natura 2000 (53SUB-EVPOL17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.

Javni pozivi - kreditiranje okoljskih naložb Eko sklada

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (67OB22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (66PO21) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (61ONS17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (60LS17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Ostalo - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic Ministrstvo za infrastrukturo 15. 12. 2022

© 2012 - 2022 Portal Energetika