Javne objave

JAVNI RAZPISI IN POZIVI S PODROČJA ENERGETSKE PRENOVE STAVB
Izdajatelj Datum zaključka
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Eko sklad, j.s. 31. 10. 2022 oz. do porabe sredstev.
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022) Ministrstvo za infrastrukturo Do porabe sredstev.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana Do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2023.
Javni pozivi - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (106FS-PO23) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (110SUB-OBPO23) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 30. 9. 2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (108SUB-EVPO23) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (107SUB-EVOB23) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije (104SUB-SO22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavbs tremi ali več posameznimi deli (103SUB-SOG22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (100SUB-LS22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (99SUB-OB22) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21) Eko sklad, j.s. Do porabe sredstev oz. objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (86SUB-SOCOB21) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (75SUB-EPPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.

Javni pozivi - kreditiranje okoljskih naložb Eko sklada

Ostalo - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic (EI-2022) Ministrstvo za infrastrukturo 16. 12. 2027

© 2012 - 2023 Portal Energetika