homework help college physics music to help you focus on homework phd thesis leuven custom writing assignment transfer

Javne objave

JAVNI RAZPISI IN POZIVI S PODROČJA ENERGETSKE PRENOVE STAVB
Izdajatelj Datum zaključka
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo Do porabe sredstev oz. najkasneje do 22. 11. 2021.
Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA 2020) Ministrstvo za infrastrukturo 19. 2. 2021
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana Do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2023.
Javni pozivi - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (85SUB-EVPO20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (84SUB-EVOB20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (82FS-PO20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (83SUB-PN20) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (71SUB-SO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (75SUB-EPPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (74SUB-OB19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (67SUB-OBPO19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (69SUB-SOCOB19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih Natura 2000 (53SUB-EVPOL17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb (48SUB-SKOB17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka.

Javni pozivi - kreditiranje okoljskih naložb Eko sklada

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (66PO21) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (65OB19) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (61ONS17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (60LS17) Eko sklad, j.s. Do objave zaključka oz. porabe sredstev.
Ostalo - Aktualne objave
Izdajatelj Datum zaključka
Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic Ministrstvo za infrastrukturo 15. 12. 2022

© 2012 - 2020 Portal Energetika