Javni Razpisi

Laze 1 Javni razpis za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec, Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje in Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper
Datum objave: 28.05.2010
Datum zaključka: 28.06.2010 do 12. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Rudarske pravice
Predmet objave:


Predmet razpisa je podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10; v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 38/10), ter 13. člena Uredbe o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju

Rok za prijavo:


Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana prispele do vključno 28. junija 2010 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Odpiranje prijav:


Odpiranje prijav bo dne 30. junija 2010 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v veliki sejni sobi v II. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Roman Čerenakroman.cerenak@gov.si01/ 478 7489
Dokumentacija:


Razpisna dokumentacija


Razpis (Ur.l. RS, št. 42/2010 - Razglasni del, stran 1251)

 

Obrazec za prijavo

Višina sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika