Javni Pozivi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila (JP REPWR SUB-EVFO24) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 12.07.2024
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah (114SUB-OB24) Eko sklad, j.s. 05.07.2024
Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije (JP-OVE-02) Borzen, d.o.o. 07.06.2024
Javni poziv za dodelitev naložbene pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije na podlagi nove Uredbe o samooskrbi (JP SO-02) Borzen, d.o.o. 07.06.2024
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (113SUB-EPPO24) Eko sklad, j.s. 31.05.2024
Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup električnih koles (JP-E-BIKE) Borzen, d.o.o. 31.05.2024
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2024) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 24.05.2024
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (116SUB-PPŠ24) Eko sklad, j.s. 24.05.2024
Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev fotonapetostne naprave na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Dobova v občini Brežice Vrata Deržič, Deržič Rudolf s.p. 10.05.2024
Javni poziv za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JP PS VE OVE 2024) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 26.04.2024
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (72OB24) Eko sklad, j.s. 12.04.2024
Javni poziv za dodelitev naložbene pomoči za naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije (JP SO-01) Borzen, d.o.o. 05.04.2024
Javni poziv za kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom (73OBEV24) Eko sklad, j.s. 05.04.2024
Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev sončne elektrarne Dekani SENG d.o.o. 07.03.2024
Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev sončne elektrarne »Jezerce« - Divača Enery SLO d.o.o. 20.12.2023
Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev fotonapetostne naprave na območju odlagališča za sedimente D1 ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice HESS, d.o.o. 15.12.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (ZER) Eko sklad, j.s. 01.12.2023
Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije (JP-OVE-01) Borzen, d.o.o. 27.10.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (105SUB-sNESOB23) Eko sklad, j.s. 13.10.2023
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (106FS-PO23) Eko sklad, j.s. 25.08.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (110SUB-OBPO23) Eko sklad, j.s. 04.08.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (112SUB-OBPO24) Eko sklad, j.s. 04.08.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (109SUB-PPŠ23) Eko sklad, j.s. 28.07.2023
Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 27.07.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (70OB23) Eko sklad, j.s. 14.07.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© 2012 - 2024 Portal Energetika