Povabila

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 22.12.2022
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023" Ministrstvo za infrastrukturo 16.10.2020
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023" Ministrstvo za infrastrukturo 16.10.2020
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022" Ministrstvo za infrastrukturo 21.02.2020
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022" Ministrstvo za infrastrukturo 21.02.2020
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021" Ministrstvo za infrastrukturo 27.02.2019
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021" Ministrstvo za infrastrukturo 27.02.2019
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020" Ministrstvo za infrastrukturo 23.02.2018
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020" Ministrstvo za infrastrukturo 23.02.2018
Javno povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za Komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav za obdobje 10 let Ministrstvo za infrastrukturo 15.06.2017
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 Ministrstvo za infrastrukturo 31.03.2017
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 Ministrstvo za infrastrukturo 31.03.2017
Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) 17.03.2017
Povabilo k oddaji predlogov operacij, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine v OP-EKP 2014-2020 Ministrstvo za infrastrukturo 01.12.2016
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države Ministrstvo za infrastrukturo 21.07.2016
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja Ministrstvo za infrastrukturo 15.07.2016

© 2012 - 2024 Portal Energetika