Javni Razpisi

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 23.10.2020
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let (UEI-20) Ministrstvo za infrastrukturo 30.09.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik Občina Videm, Občina Podlehnik 07.08.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica Šolski center Nova gorica 26.06.2020
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 08.05.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina Občina Duplek, Občina Hajdina 10.04.2020
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 28.02.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj Šolski center Ptuj 22.11.2019
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 27.09.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 02.08.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice Občina Brežice 26.07.2019
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana 09.05.2019
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 Ministrstvo za infrastrukturo 03.05.2019
Razpisna dokumentacija za tretjo (ponudbeno) fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 29.04.2019
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2019 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 05.04.2019
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 Ministrstvo za infrastrukturo 29.03.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in športne dvorane Radenci Občina Veržej 16.11.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj Šolski center Kranj 05.10.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt Celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju Univerza v Mariboru 28.09.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor TŠČ Maribor 21.09.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor Mestna občina Maribor 06.07.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor Dijaški dom Lizike Jančar 06.07.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor" Mestna občina Maribor 05.06.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo 02.03.2018
Razpisna dokumentacija za drugo fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 27.02.2018
1 2 3 4 5 6 

© 2012 - 2020 Portal Energetika