Javni Razpisi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za sofinanciranje okoljskih projektov nevladnih organizacij (OP-NVO24) Eko sklad, j.s. 19.07.2024
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (NOO – HEGE OVE 2024) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 21.06.2024
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2024 za učinkovitejšo rabo energije in zagotavljanje prihrankov energije Energetika Celje, d.o.o. 14.06.2024
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve (LIFE IP-2024-1) Eko sklad, j.s. 31.05.2024
Javni razpis za kredite v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb (LIFE IP-2024-2) Eko sklad, j.s. 31.05.2024
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 01.03.2024
Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju podnebnih sprememb (NVO23) Eko sklad, j.s. 01.12.2023
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2023 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 12.05.2023
Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 05.05.2023
Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij (JR NOO DIST EE 2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 21.04.2023
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 13.01.2023
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 23.12.2022
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let Ministrstvo za infrastrukturo 11.11.2022
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola Šolski center Kranj 02.09.2022
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje Občina Mozirje 19.08.2022
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2022 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 24.06.2022
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Eko sklad, j.s. 25.02.2022
Javni razpis za kredite v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb Eko sklad, j.s. 25.02.2022
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Dijaškega doma Vič Dijaški dom Vič 28.01.2022
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor Prometna šola Maribor 17.12.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem 10.12.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec Mestna občina Slovenj Gradec 08.10.2021
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Eko sklad, j.s. 20.08.2021
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude in kredite v breme rezervnega sklada za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb Eko sklad, j.s. 20.08.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 

© 2012 - 2024 Portal Energetika