Javni Razpisi

Laze 2 Javni razpis za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Stari grad 3 v Občini Krško, Bučka – širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje
Datum objave: 13.08.2010
Datum zaključka: 13.09.2010 do 12. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni razpis
Tematika: Rudarske pravice
Predmet objave:


Predmet razpisa je podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 8., 11., 15., 17., 18. in 19. člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka – širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje.

Rok za prijavo:


Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele do vključno 13. septembra 2010, do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Odpiranje prijav:


Odpiranje prijav bo dne 15. septembra 2010 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v veliki sejni sobi v II. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Roman Čerenakroman.cerenak@gov.si01/ 478 7489
Dokumentacija:

Razpisna dokumentacija


Razpis - Ur.l. RS, št. 66/2010, Razglasni del - stran 2141)

 

Obrazec za prijavo

Višina sredstev:
Drugi podatki:


Nazaj

© 2012 - 2021 Portal Energetika