Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 19. februarja 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za gradnjo ter zagotavljanje ljudem varnega in zdravju ter okolju neškodljivega delovanja postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi. Predlagane spremembe pravilnika v nekaterih primerih posegajo na varnostne odmike in križanje varovalnih pasov v smislu bolj racionalne uporabe prostora in uskladitve s tehničnimi smernicami.


© 2012 - 2022 Portal Energetika