Arhiv glavnih novic

Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Slovenski gospodinjski odjemalec je v letu 2015 v povprečju porabil 10,3 kWh električne energije na dan.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo letno poročilo, v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2014 in 2015. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2015 znašala 156,25 EUR/MWh in je bila za 2,4 % višja kot konec leta 2014.


© 2012 - 2024 Portal Energetika