Arhiv glavnih novic

Analiza cen električne energije za gospodinjske odjemalce v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika
V ospredju je načelo „energijska učinkovitost je na prvem mestu“, gospodinjstva in poslovni odjemalci pa se umeščajo v osrčje evropskega energetskega trga.
Slovenski gospodinjski odjemalec je v letu 2014 v povprečju porabil 10,2 kWh električne energije na dan.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo letno poročilo "Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2014", v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2013 in 2014. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2014 znašala 152,62 EUR/MWh in je bila za 4,3 % nižja kot konec leta 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika