Arhiv glavnih novic

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika
V letu 2015 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.041 GWh in je bila za 2,5 % večja kot leta 2014.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2015. Prevzem električne energije je v letu 2015 znašal 23.002 GWh, kar je za 2,3 % manj kot leta 2014. Za 11,5 % je manjša proizvodnja iz NE Krško, zaradi slabše hidrologije pa je za 36,0 % manjša proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju. Na drugi strani so TE na prenosnem omrežju v letu 2015 proizvedle za 17,1 % več električne energije kot leta 2014.


© 2012 - 2024 Portal Energetika