Arhiv glavnih novic

Cene električne energije za gospodinjstva v letu 2011 višje v povprečju za 6 %

Direktorat za energijo je objavil letno poročilo "Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2011", v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2010 in 2011. Končna maloprodajna cena električne energije za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju je konec leta 2011 znašala 142,84 EUR/MWh...


© 2012 - 2023 Portal Energetika