Arhiv glavnih novic

Do konca septembra 2013 izplačanih 91,2 mio EUR državnih pomoči za podpore okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in SPTE

Podporna shema omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE za doseganje cilja zvišanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.
V obdobju enega leta se je v Sloveniji maloprodajna cena motornega bencina 95 znižala za 0,4 €cent/l, cena dizelskega goriva pa povišala za 0,5 €cent /l.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3395 proizvodnih naprav s skupno nazivno močjo 483 MW je v obdobju januar - september 2013 znašala 587,9 GWh, kar je 29 % več kot v enakem obdobju leta 2012. V obdobju januar - september 2013 je bilo v podporno shemo na novo vključenih 764 elektrarn s skupno močjo 84,8 MW. Povprečna podpora je obdobju januar-september 2013 znašala 155,17 EUR/MWh. V primerjavi s prvim devetmesečjem 2012 je izrazito porasel delež izplačil sončnih elektrarn, ki predstavlja 56 % vseh izplačanih podpor ob 32 % deležu proizvedene energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika