Arhiv glavnih novic

Dolgoročne usmeritve energetske politike v Sloveniji bo opredelil Energetski koncept Slovenije

EKS bo na podlagi projekcij razvoja države ter sprejetih mednarodnih zavez določal strateške usmeritve države na področju energetike za prihodnjih 20 do 40 let.
EKS bo na podlagi projekcij razvoja države ter sprejetih mednarodnih zavez določal strateške usmeritve države na področju energetike za prihodnjih 20 do 40 let.

V dvorani Državnega zbora je v sredo 21. januarja 2015 potekala javna predstavitev mnenj o "Energetskem konceptu Slovenije". Razpravo je z uvodnim nagovorom odprl minister za infastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki je poudaril, da je ključno vodilo pri oblikovanju EKS trajnostnostni vidik zagotavljanja okoljske trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z energijo. Predstavitve se je udeležilo okoli 100 udeležencev, preko ključnih akterjev in odločevalcev na nivoju slovenske energetike do predstavnikov civilne družbe.


© 2012 - 2024 Portal Energetika