Arhiv glavnih novic

Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2x110 kV Kamnik – Visoko

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura
Izbrana 18 km južna varianta poteka prek območja občin Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur.

Vlada RS se je na današnji seji sprejela sklep o najustreznejši varianti v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod DV 2x110 kV Kamnik – Visoko. Trasa daljnovoda poteka od obstoječega daljnovoda 2x110 kV Kamnik – Domžale na Homškem polju, severno od Mengša v smeri jugovzhoda proti Topolam in sledi prostorskemu koridorju obstoječega in načrtovanega prenosnega plinovoda M2 Rogatec – Vodice, mimo poslovne cone Komenda v smeri proti Letališču Jožeta Pučnika, nadaljuje potek proti Praprotni polici in Lužam ter se priključi na obstoječi 110 kV steber daljnovoda proti Primskovem.


© 2012 - 2023 Portal Energetika