Arhiv glavnih novic

DV 2x400 kV Beričevo-Krško vklopljen v elektroenergetski sistem RS

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura
Investicija v dvosistemski daljnovod Beričevo-Krško, ki poteka preko ozemlja 10 občin, je znašala 63 milijonov evrov (Slika: ELES).

V elektroenergetski sistem RS je bil za poskusno obratovanje do izvedbe tehničnega pregleda vključen DV 2x400 kV Beričevo-Krško. Dobrih 80 km dolg daljnovod je prinesel najkrajšo in najoptimalnejšo prenosno pot za prenos električne energije iz Posavja, kjer je največja proizvodnja električne energije, v osrednji del države z največjo porabo. Daljnovod zagotavlja prenos električne energije iz več smeri, s čimer se poveča varnost, zanesljivost in optimalno delovanje celotnega slovenskega elektroenergetskega sistema, s tem pa predvsem višjo kakovost storitev za porabnike. Visoka izkoriščenost prenosnega omrežja tako občutno zmanjšuje tudi izgube v njem.


© 2012 - 2024 Portal Energetika