Arhiv glavnih novic

E-register energetskih izkaznic stavb dostopen javnosti

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geodetsko upravo republike Slovenije aktiviralo javni vpogled v izdane energetske izkaznice stavb preko e-registra nepremičnin na portalu prostor. Za posamezno stavbo ali del stavbe je mogoče pridobiti informacijo, ali ima izdano energetsko izkaznico. Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki so prispele na ministrstvo do vključno 14. 5. 2015. Do tega trenutka je bilo izdanih že preko 14.000 energetskih izkaznic stavb, od tega 75 % za stanovanjske stavbe, 8 % za javne stavbe ter 17 % za ostale nestanovanjske stavbe.


© 2012 - 2024 Portal Energetika