Arhiv glavnih novic

Energetska sanacija OŠ objektov Občine Prevalje

⇒ Energetika ⇒ Splošno
OŠ Franja Goloba, Prevalje, foto: Peter Rener

V okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, je bila v treh mesecih zaključena energetska sanacija na OŠ objektih Občine Prevalje v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Energetsko so sanirali stavbne ovoje (fasade, okna), namestili učinkovitejše ogrevalne sisteme (energenti na biomaso, frekvenčna regulacija, termostatski ventili) in vzpostavili sistem digitalnega obratovalnega monitoringa energetskega upravljanja (DOM:EU).


© 2012 - 2024 Portal Energetika