Arhiv glavnih novic

Energetski pregledi za velike gospodarske družbe

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Vzpostavljeni sistemi upravljanja z energijo v skladu s standardi SIST EN ISO 50001 ali SIST EN 16247-1, -2, -3, -4 že izpolnjujejo zahteve glede obveznih energetskih pregledov.

Energetski zakon EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/2014) v 354. členu določa obveznost izvedbe energetskega pregleda za velike gospodarske družbe na vsake štiri leta. Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja pravilnik, v katerem bo določena metodologija za izdelavo in obvezna vsebina energetskih pregledov. Pravilnik bo posredovan v javno obravnavo decembra 2015. Takrat bo zainteresirana javnost lahko podala svoje mnenje na osnutek predpisa.


© 2012 - 2024 Portal Energetika