Arhiv glavnih novic

Evropska komisija objavila drugi razpis Programa NER300

Razpis Programa NER300 zajema dve glavni kategoriji: okoljsko varno zajemanje in shranjevanje CO2 (CCS) in inovativne tehnologije izrabe obnovljivih virov energije (OVE).

Evropska komisija je dne 03. 04. 2013 objavila drugi razpis za zbiranje predlogov v okviru Sklepa Komisije C(2010) 7499 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2013/C 94/07) z dne 3. novembra 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika