Arhiv glavnih novic

Evropska komisija predstavila zimski sveženj energetskih reform

⇒ Energetika ⇒ Politika EU
S predlagani ukrepi bo Evropa še naprej konkurenčna na svetovnih trgih energije, ki se spreminjajo zaradi prehoda na čisto energijo.

Predstavljen sklop zakonodajnih predlogov „Čista energija za vse Evropejce“ zadeva energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. S predlogi je Komisija utrla pot h konkurenčnejšemu, sodobnejšemu in čistejšemu energetskemu sistemu. Ministrstvo za infrastrukturo bo podrobno preučilo predloge Komisije in oblikovalo stališča, ki bodo izhodišča za nadaljnja pogajanja.


© 2012 - 2023 Portal Energetika