Arhiv glavnih novic

Evropska komisija sprejela obsežen paket sporočil o energetski uniji

⇒ Energetika ⇒ Politika EU
Republika Slovenija pozdravlja paket sporočil Evropske komisije in jih bo v prihajajočih tednih tudi podrobneje preučila.

Evropska komisija je sprejela »paket o energetski uniji«, ki vsebuje več sporočil. Paket sporočil omogoča dober pregled stanja na področju energetske politike EU in zarisuje nadaljnji razvoj energetske politike v mandatu aktualne Evropske komisije 2014-2019. Za Slovenijo je ključnega pomena, da se energetska politika EU razvija koherentno in celostno, na principih že obstoječih temeljev in politik, ki so se izoblikovala po letu 2007 ter upoštevajoč zahtevno ravnovesje med tremi ključnimi stebri (integriran trg, zanesljivost oskrbe in podnebni cilji)...


© 2012 - 2022 Portal Energetika