Arhiv glavnih novic

Evropski parlament zavrnil izvzetje kuponov ETS

⇒ Energetika ⇒ Politika EU
Namen sheme za trgovanje z emisijami (ETS), ki je začela delovati leta 2005, je do leta 2020 zmanjšati izpuste CO2 za 20 % glede na ravni iz leta 1990.
V postopku priprave DPN za območje HE Mokrice se zaključuje postopek celovite presoje vplivov na okolje, Uredba o DPN pa mora biti predložena za sprejem na Vladi RS najkasneje do 15. aprila 2013.

Evropski parlament je pred dnevi zavrnil predlog Evropske komisije o začasnem umiku določenega števila emisijskih kuponov iz evropskega sistema trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS). Trgovanje z emisijskimi kuponi je eden od ključnih instrumentov izvajanja podnebne politike EU, njegova učinkovitost pa je postala ogrožena, ker je cena emisijskih kuponov padla s predvidenih 30 EUR na okoli 5 EUR za tono ogljikovega dioksida. Slovenska evropska poslanka dr. Romana Jordan meni, da je bila sprejeta odgovorna poteza. Nasprotno pa pristojno ministrstvo za kmetijstvo in okolje obžaluje zavrnitev, saj meni, da bo imelo negativni vpliv na slovensko gospodarstvo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika