Arhiv glavnih novic

Sprejet Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2016 in začne veljati 13. 8. 2016.

Pravilnik določa vrste finančnih spodbud za učinkovito rabo energije, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje ministrstvo oz. druge institucije, pristojne za energijo, pogoje in merila za njihovo dodelitev, upravičence do spodbud, vodenje evidenc in poročanje. Pravilnik vsebuje tudi tehnične specifikacije za naprave in sisteme, za katere je mogoče prejeti spodbudo ter opredeljuje upravičene stroške posameznih vrst investicij, pogoje za dodelitev ter intenzivnost pomoči.


© 2012 - 2023 Portal Energetika