Arhiv glavnih novic

Izdan Pravilnik o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS št. 63/2016 in začne veljati 22. 10. 2016.

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa minimalne tehnične pogoje za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji in uporabi električne energije. Določa tudi izjeme, kjer se določila pravilnika ne uporabljajo. Pravilnik usklajuje stanje tehnike in nova spoznanja na področju graditve elektroenergetskih postrojev.


© 2012 - 2024 Portal Energetika