Arhiv glavnih novic

Izdana Uredba o DPN za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem

Uredba daje v skladu Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika