Arhiv glavnih novic

Izdana Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Uredba se začne uporabljati 1. julija 2017.

Vlada RS je izdala Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, ki določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Na podlagi Direktive 2009/28/ES je namreč do leta 2020 potrebno doseči najmanj 10 % delež obnovljivih virov energije (biogoriv in drugih obnovljivih virov energije) v prometu. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2016.


© 2012 - 2024 Portal Energetika