Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Zainteresirana javnost lahko komentarje na osnutek akcijskega načrta posreduje do 20. novembra 2014.

Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb določa, da morajo biti stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj nič-energijske. Države članice morajo skladno z Direktivo pripraviti nacionalne akcijske načrte za povečanje števila skoraj nič-energijskih stavb. Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo osnutek "Nacionalnega akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES)", ki je odprt za javno obravnavo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika