Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Pravilnika o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 3. 3. 2017.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi trinajstega odstavka 25.a člena in trinajstega odstavka 42.a člena Zakona o rudarstvu (Z-Rud-1) objavilo predlog "Pravilnika o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin". Pravilnik določa sestavo in naloge komisije za izvedbo dražbe, vsebino vabila na dražbo, način identificiranja dražiteljev, potek dražbe, rok in način izvedbe posameznih dejanj dražbe, vsebino zapisnika o dražbi...


© 2012 - 2024 Portal Energetika