Arhiv glavnih novic

Podaljšanje javne razprave glede usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Dokument vsebuje ključne elemente za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo.

Ministrstvo, pristojno za energijo, je na podlagi interesa javnosti podaljšalo rok za pripombe v okviru javne razprave na posvetovalni dokument, ki vsebuje usmeritve za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Smernice za določitev dolgoročnih usmeritev energetske politike v Sloveniji do leta 2035 s pogledom do 2055 so v javni razpravi od junija 2015. Dokument je namenjen strokovni javnosti, oblikovalcem politik na področjih, povezanih z energetiko, ter civilni družbi. Odzive lahko zainteresirana javnost v okviru podaljšane javne razprave posreduje do 30. 9. 2015.


© 2012 - 2023 Portal Energetika