Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Pravilnika o rednih pregledih ogrevalnih sistemov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 27. avgusta 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko, roke, vsebino podatkov, način vodenja registra, način poročanja v register in način usposabljanja, nazivno moč ter merila za določitev cene poročila o rednih pregledov dostopnih delov sistemov za ogrevanje ter podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi poročili o pregledih sistemov za ogrevanje. Predlog predpisa predvideva, da se predpiše redne preglede za večje ogrevalne sisteme nad 600 kW skupne toplotne moči.


© 2012 - 2023 Portal Energetika