Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 18. 12. 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa vrste finančnih spodbud investicije v učinkovito rabo energije, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije. Določa pogoje in merila za njihovo dodelitev, upravičence do spodbud ter način vodenja evidenc in poročanja. Je osnova za priglasitev sheme državnih pomoči, na osnovi katere bo ministrstvo lahko dodeljevalo finančne spodbude subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.


© 2012 - 2023 Portal Energetika