Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do vključno 20. novembra 2014.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic, način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register, vrste stavb za katere velja obveznost.


© 2012 - 2023 Portal Energetika