Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 12. 03. 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa obveznost izvajalcev energetskih dejavnosti in drugih zavezancev, da zagotavljajo podatke ministrstvu, pristojnemu za energijo za potrebe energetskega načrtovanja, poslovanja in opravljanja dejavnosti, spremljanja naložb v energetsko infrastrukturo, izvajanja aktivnosti spodbujanja URE in proizvodnje električne energije in toplote iz OVE ter kapitalskega upravljanja naložb države.


© 2012 - 2022 Portal Energetika