Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirna javnost lahko pripombe pošlje do vključno 10. novembra 2014.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba podrobneje določa vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in za proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), ki so upravičeni do podpor. Za razliko od dosedanje ureditve se z novo uredbo urejajo podpore za obe vrsti tehnologij skupaj. Uredba na novo uvaja nalogo Agencije za energijo, da vsako leto objavi javni poziv za posredovanje projektov za proizvodne naprave OVE in SPTE, ki želijo vstopiti v podporno shemo.


© 2012 - 2023 Portal Energetika