Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja na distribucijski in prenosni del

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 21. novembra 2014.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa, kateri elementi 110 kV elektroenergetskega omrežja sodijo v pristojnost sistemskega operaterja za prenosno omrežje in distribucijskega operaterja. Dodana vrednost razdelitve, ki jo postavlja uredba, je predvsem odprava lastniške mešanosti posameznih zank. Bistveni sestavni del uredbe je Priloga, v kateri so našteti konkretni elementi obstoječega 110 kV omrežja, ki ostaja sestavni del distribucijskega sistema.


© 2012 - 2024 Portal Energetika