Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 15. 03. 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba se uporablja za spremljanje in načrtovanje porabe energije in vode ter s tem povezanih stroškov v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja, z namenom učinkovitejše rabe energije v teh stavbah. Zavezanci za izvajanje uredbe so dolžni vzpostaviti sistem upravljanja z energijo ter imenujejo energetskega upravljavca, ki je odgovoren za izvajanje sistema upravljanja z energijo za eno ali več stavb posameznega zavezanca.


© 2012 - 2022 Portal Energetika