Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje na predpisanem obrazcu do vključno 14.08.2014 (podaljšan rok).

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa obdobje in višino prihrankov končne energije, način izračuna prihrankov energije, porazdelitev prihrankov energije po posameznih letih, način in roke za izpolnjevanje obveznosti doseganja prihrankov energije ter vrste energetskih storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije. Uredba določa tudi višino prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti za izvajanje programa Eko sklada.


© 2012 - 2023 Portal Energetika