Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Smernic za vrtanje v plitvi geotermiji

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno
Zainteresirana javnost lahko pripombe na osnutek dokumenta posreduje do 6. 6. 2016.
Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za 2 %, za industrijske porabnike pa za 9 %.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek smernic za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermiji do globine 300 metrov, ki je odprt za javno obravnavo. Smernice obsegajo vse vrtine za zajetja plitve geotermalne energije do globine 300 metrov tako za odprte kot zaprte sisteme; vodnjake (črpalne in ponikalne vrtine) in geosonde. Smernice se bodo kot osnutek priporočil do aprila 2017 uporabljale poskusno. V tem obdobju se bodo sprejemala vsa mnenja, predlogi in pripombe na gradivo.


© 2012 - 2023 Portal Energetika