Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 18. 5. 2016.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za ponovno javno obravnavo. Uredba podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja in ostale elemente trga z zemeljskim plinom. Med postopki je pomembna opredelitev postopka o menjavi dobavitelja, ki se poenostavlja in hkrati zagotavlja večjo pravno varnost glede veljavnosti in odpovedi pogodb o dobavi.


© 2012 - 2023 Portal Energetika