Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 23. aprila 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 380. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa mehanizme in ukrepe za izpolnjevanje obveznosti distributerjev goriv glede dajanja obnovljivih virov energije za promet na trg ter potrebne deleže le-teh po posameznih letih. Letni delež biogoriv in električne energije, ki jih mora distributer dati v promet v ciljnem letu 2020, znaša 10 % od vseh prodanih pogonskih goriv ter električne energije za pogon električnih vozil.


© 2012 - 2022 Portal Energetika