Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja GJS dejavnost sistemskega operaterja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 8. aprila 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba ureja izvajanje gospodarske javne službe (GJS) ter določa predmet in pogoje za podelitev koncesije za izvajanje GJS dejavnosti sistemskega operaterja električne energije. Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije izključno pravico izvajanja javne službe na celotnem ozemlju Republike Slovenije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika