Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 8. februarja 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba ureja izvajanje gospodarske javne službe ter predmet in pogoje za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti distribucijskega operaterja električne energije. Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije izključno pravico izvajanja javne službe na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje 50 let.


© 2012 - 2024 Portal Energetika