Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Uredbe o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije v okviru GJS distribucijskega operaterja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 27. marca 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo nov predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba predpisuje ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti naprednega merilnega sistema električne energije na območju Republike Slovenije. Najpomembnejša prednost naprednega merilnega sistema je možnost, da se vsakemu odjemalcu zagotavljajo podrobnejše informacije o njegovi porabi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika