Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 20. 1. 2017.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Cilj predloženega zakona je nova ureditev delovanja in poslovanja posebnega sklada, v katerem se zbirajo sredstva za financiranje razgradnje NEK ter financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK, v skladu z meddržavno pogodbo. V predlogu zakona so predvidene rešitve, ki smiselno sledijo sistemski ureditvi javnih skladov in upoštevajo ugotovitve Računskega sodišča.


© 2012 - 2023 Portal Energetika