Arhiv glavnih novic

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do 7. 3. 2017.

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (EZ-1), ki bo posredovan v proceduro sprejema po skrajšanem postopku. Cilj novele zakona je odprava nedoslednosti pri prenosu Direktive 2010/31/EU in Direktive 2012/27/EU, dopolnitev in spremembe določb v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča ter dopolnitev zakona z manjšimi spremembami, ki so vezane na prednostno dispečiranje in določitev pravnih podlag za bolj jasne določitve obveznosti za posamezne udeležence na energetskem trgu...


© 2012 - 2024 Portal Energetika