Arhiv glavnih novic

Javna predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona (EZ-1)

Javna predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona bo v Državnem zboru, 15. novembra 2013 ob 10. uri.
Javna predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona bo v Državnem zboru, 15. novembra 2013 ob 10. uri.

Odbor za infrastrukturo in prostoror oganizira javno predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona 15. novembra 2013 ob 10. uri, v veliki dvorani Državnega zbora, Ljubljana, Šubičeva 4. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu Predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu. Predlog zakona je v obravnavo predložila Vlada in je objavljen v Poročevalcu z dne 23. 10. 2013 na spletnih straneh Državnega zbora.


© 2012 - 2024 Portal Energetika