Arhiv glavnih novic

Javna razgrnitev v postopku priprave DPN za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x110 kV Gorica – Divača (Renče)

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura
Kot najustreznejša je bila predlagana varianta S3, za katero je izdelan osnutek DPN.
Iz Ministrstva za infrastrukturo sta se zasedanja udeležila državni sekretar mag. Klemen Grebenšek (na sliki) in mag. Tina Seršen iz Direktorata za energijo.

Ministrstvo za okolje in prostor začenja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x110 kV Gorica – Divača (Renče). Javnosti bo na voljo tudi povzetek osnutka DPN in okoljsko poročilo ter ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta. Javna razgrnitev bo potekala od 12. novembra do 12. decembra 2014 na Ministrstvu za okolje in prostor, v prostorih Občine Renče – Vogrsko in na sedežu Krajevne skupnosti Renče.


© 2012 - 2024 Portal Energetika